Design thinking voor de leeromgeving

“Samenwerken aan de optimale leeromgeving”

De ruimtelijke invulling van de leeromgeving is het instrument om, op een spontane en interactieve manier, de vorming en het leren van leerlingen/studenten te stimuleren. Maar sluiten de huidige leeromgevingen wel aan bij de manier van leren, het doceren en het ontwikkelen van leerlingen van deze tijd en de toekomst? Design Thinking biedt de mogelijkheid om samen met uw organisatie te ontdekken wat nodig is.

    “Een school ontwerpen vanuit het perspectief van                                     klanten geeft nieuwe oplossingen”

Door de normalisering zien we vaak een technische aanpak die onvoldoende aansluit bij wat er daadwerkelijk gewenst is en gebeurt in een leeromgeving. Door aandacht te geven aan de activiteiten die in een leeromgeving plaatsvinden, komen wij tot verfrissende oplossingen in de huisvesting. Kind, leerling, student, ouders en personeel zien als klant geeft een andere kijk op wat nodig is in de leeromgeving. Betrek ze bij het ontwikkelen van een leeromgeving voor een optimale leerervaring door samen een dag op school een creatieve sessie te doorlopen.

Bij het ontwikkelen van een leeromgeving, die aansluit bij de verwachtingen van de gebruikers, is het van belang om samen met de gebruikers de integrale leeromgeving te ontdekken. Vanuit het perspectief van verbetering zijn zij de experts die kunnen aangeven wat noodzakelijk is om de beleving van leren optimaal te ondersteunen. De docenten en medewerkers kunnen inzoomen op de overdracht van kennis. Het is een gezamenlijke zoektocht naar de best mogelijke oplossingen binnen de beschikbare (financiële) middelen van de onderwijsinstelling. De focus ligt op wat noodzakelijk is om maximale kwaliteit te krijgen van de omgeving.

Figuur 1. Model Design Thinking

                      “Focus op het ondersteunen van leren 
                             in de leeromgeving”

Design Thinking is een succesvol instrument om samen met alle gebruikers deze zoektocht te doorlopen. In dit proces worden alle betrokkenen en gebruikers meegenomen in het creatief denken over de oplossingen voor de leeromgeving. De aanpak komt het beste tot zijn recht vroeg in het ontwerpproces als de eerste behoefte bekend is. Je leert van de ervaringen van het verleden, zorgt dat dingen die goed zijn verbeterd worden en zaken die niet werken worden weggelaten. Dit geeft richting aan de ontwikkeling.


Het belangrijkste verschil ten opzichte van de traditionele aanpak is dat je de gebruikers onderdeel maakt van het proces als experts om ervaringen te delen. Het gaat om co-definitie en co-creatie met alle betrokkenen zoals: management, leer-krachten, leerlingen en ouders. Het uitgangspunt is dat de gebruikers de experts zijn en dat wij als adviseur het proces begeleiden om tot optimaal werkbare oplossingen te komen. Wij zorgen voor de inspiratie en motivatie om tot (nieuwe of beproefde) ideeën te komen die passen bij wat er daadwerkelijk gebeurt.

Door een dag in het leven van een gebruiker (leerling/student, docent, ouder) van aankomen tot vertrekken te ontdekken en te verkennen worden de punten aangestipt die noodzakelijk zijn voor een goede educatieve omgeving. Uitgangspunten zijn de activiteiten die gedurende de dag worden gedaan en per activiteit moet worden onderzocht hoe dit het beste kan worden ondersteund door de organisatie, met materiaal, ICT en de beleving van de leeromgeving. Dit levert direct input voor het ontwerp en programma van eisen.