Overheid

BOAG zorgt voor harmonie en balans in een land waar ruimte schaars is en de behoefte aan huisvesting groot. BOAG professionaliseert u in uw opdrachtgeversrol door de inbreng van haar gebiedsontwikkelings- en huisvestingsadviseurs, projectmanagers, kosten- en onderhoudsdeskundige.

Vanaf het eerste idee tot en met de exploitatie staan wij klaar om samen met u te komen tot het beste scenario.

Wij hebben ervaring in:
commercieel en maatschappelijk vastgoed, cultuur en recreatie, binnenstedelijke ontwikkelingen en uitbreidlocaties.

Door helder te adviseren en het management uit handen te nemen brengen wij rust, inzicht en overzicht binnen het brede spectrum van de stedelijke vernieuwing. BOAG garandeert een solide aanpak ongeacht of het om ontwikkelings-, aanbestedings-, uitvoerings-, en beheertrajecten gaat. U als opdrachtgever krijgt zo de ruimte zich optimaal te concentreren op uw eigen werk.

Lees meer