> Alle Sectoren    
> Zorg > Wonen > Overheid
> Onderwijs > Kantoren > Bedrijfsgebouwen
> Winkelcentra > Hotels > Parkeergarages
> Renovatieprojecten    
> Alle Diensten    
> Gebiedsontwikkeling > Vastgoedadvies > Huisvestingsadvies
> Projectmanagement > Bouwkostenadvies > Onderhoudsadvies
> Facilitair Advies    

Referentieprojecten

U kunt hierboven zowel selecteren op sector en/of diensten/producten (bijv..: zorg en projectmanagement).
De Stougjeshof te Oud Beijerland De Stougjeshof te Oud Beijerland
Zorgorganisatie Cavent wil de Stougjeshof huren voor de huisvesting van 47 van haar cliënten. Het bestuur heeft BOAG gevraagd om samen met Ooms Makelaars een plantoets te doen voordat de huurovereenkomst ...
Stichting Oude Landt te Woerden Stichting Oude Landt te Woerden
Contractadvies en directievoering voor de realisatie van de nieuwbouw van Woonzorgcomplex ’t Oude Landt te Woerden. Het nieuwe complex bevat 42 kamers voor 24 uurszorg en 20 zelfstandige woonzorgappartem...
Bravis Ziekenhuis te Roosendaal Bravis Ziekenhuis te Roosendaal
Advies en het verzorgen van een second opinion voor de Stichting RK Ziekenhuis St. Franciscus (Bravis Ziekenhuis) inzake de raamovereenkomst die afgesloten is voor het voorbereiden en uitvoeren van nieuw- ...
TDD Zorgresidentie Saksen Weimar TDD Zorgresidentie Saksen Weimar
Zorgresidentie Saksen Weimar is een kleinschalige woonzorglocatie in het midden- tot hogere segment van de markt en is gericht op huisvesting van senioren met (hoge) zorgbehoeften, gelegen in Arnhem (150.0...
Vincentius Mackaystraat te Rotterdam Vincentius Mackaystraat te Rotterdam
BOAG heeft voor de Stichting Vincentius Rotterdam (opgericht in 1850) verkend wat de renovatie en transformatie mogelijkheden zijn van het gemeentelijke monument aan de Mackaystraat. In 1934 ontworpen do...
Brentano - Klaasje Zevenster te Amstelveen Brentano - Klaasje Zevenster te Amstelveen
Vanaf de initiatief fase heeft BOAG het opstellen van de PvE’s, stedenbouwkundig plan, financiële kaders en ontwikkelstrategie voor vervangende nieuwbouw (scheiden van wonen en zorg) begeleid. Programma...
Brentano Klaasje Zevenster te Amstelveen Brentano Klaasje Zevenster te Amstelveen
Projectmanagement en directievoering sloop, asbestverwijdering en bouwrijp maken van 33 aanleunwoningen, de hoofdentree en het restaurant voor Fase 1 van de ontwikkellocatie Klaasje Zevenster. ...
Brentano, Nieuw Vredeveld Amstelveen Brentano, Nieuw Vredeveld Amstelveen
Vanaf de initiatief fase heeft BOAG met zogenaamd integraal projectmanagement het ontwerp en de uitvoering verzorgd van de renovatie en transformatie van het verzorgingshuis Nieuw Vredeveld naar een multif...
Surplus, De Werve Breda Surplus, De Werve Breda
Verzorgingshuis De Werve, gebouwd in 1929 in de voor die tijd karakteristieke stijl en zeer goed passend in de sympathieke wijk het Ginneken, voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. BOAG heeft, mede ...
Leger des Heils, Oudwijkerveldstraat Utrecht Leger des Heils, Oudwijkerveldstraat Utrecht
BOAG heeft het projectmanagement verzorgd voor de nieuwbouw van 36 plaatsen laagdrempelige opvang met bijbehorende voorzieningen in de binnenstad van Utrecht....
Brentano, Klaasje Zevenster Amstelveen Brentano, Klaasje Zevenster Amstelveen
Vooruitlopend op de sloop van het restaurant en de hoofdentree voor de realisatie van Fase 1 van de herontwikkeling van het terrein van verzorgingshuis Klaasje Zevenster is in het bestaande hoofdgebouw vo...
Bravis Ziekenhuis - Huisvestingsadvies Bravis Ziekenhuis - Huisvestingsadvies
Voor het Bravis Ziekenhuis hebben we de afgesloten raamovereenkomst beoordeeld die moet leiden tot een integrale aanpak van diverse verbouwprojecten en inpandige aanpassingen. Tevens moet de overeenkomst l...
Zorgcentrum Weddesteyn Woerden Zorgcentrum Weddesteyn Woerden
De herontwikkeling van Zorgcentrum Woerden in opdracht van Careyn Vastgoed bestaat uit een drietal paviljoens, realisatie van het hoofdgebouw, ondersteunende diensten, restaurant en commerciële voorzieni...
Stichting Zorgcentra Rivierenland Stichting Zorgcentra Rivierenland
Transformatie gevel hoogbouw Walstede. BOAG heeft met een haalbaarheidsstudie aangetoond dat met relatief beperkte middelen ook de buitenkant van de gerenoveerde hoogbouw de uitstraling kon krijgen van “...
Arkin Amsterdam Arkin Amsterdam
Transformatie van een deel van de Jellinek Kliniek voor het inplaatsen van Novarum. In 23 weken is, vanaf het schetsontwerp tot en met de oplevering, een derde deel van het gebouw omgebouwd tot een kliniek...
Zonnehuisgroep Amstelland Zonnehuisgroep Amstelland
Het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, het maken van een Plan van Aanpak en een financiële analyse voor de renovatie van Zorgcentra Nieuw Avondlicht....
Surplus Surplus
Het maken van een haalbaarheidsstudie voor de herontwikkeling van serviceflat “De Duynsberg” en het doen van een ontwikkelingsvoorstel. ...
Beth Shalom Beth Shalom
Het mede bepalen van en het financieel onder-bouwen van strategisch vastgoedbeleid en het maken van een analyse van aangegane verplichtingen in relatie tot de normatieve vergoedingen. ...
Surplus Surplus
Het doen van een studie naar indelingsmogelijk-heden en financiële analyse van verzorgingshuis De Werve in relatie tot de veranderende regelge-ving en marktvraag. ...
Brentano Brentano
Onderzoek naar de effecten van Scheiden van Wonen en Zorg voor alle locaties van Brentano. Strategische analyse naar de demografische ontwikkelingen. Functionele analyse of de bestaande woningen geschikt...
Het Spectrum Het Spectrum
Het uitvoeren van een onderzoek hoe omgegaan moet worden met extra dienstverlening buiten de uitgangspunten van de geïndiceerde zorg. In het plan is tevens het leveren van het Volledig Pakket Thuis (VPT) ...
Stichting Curamus Stichting Curamus
Integraal ontwerp- en projectmanagement, bouwkostenmanagement, Programma van Eisen, directievoering en toezicht van de ontwikkeling van 172 zorgwoningen in combinatie met de vervangende nieuwbouw van verpl...
Gemeente Olen (België) Gemeente Olen (België)
In samenwerking met onze Belgische partner, DKK studiebureel, is het Openbaar Centrum voor Maatschappij en Welzijn van de gemeente Olen begeleid in de realisatie van een woon-zorgzone in het centrum van de...
WSG en Surplus Zorggroep WSG en Surplus Zorggroep
Voor twee kleinschalige woonprojecten is een aanvraag toelating verzorgd in het kader van de regeling kleinschalig wonen. Voor één van de projecten is tevens een aanvraag ten behoeve van een zorginfrastr...
Amvest BV Amvest BV
Strategische advisering ten behoeve van diverse nieuwe projecten van Amvest BV....
St. J.A.B.C. Beth Shalom Amsterdam St. J.A.B.C. Beth Shalom Amsterdam
Ten behoeve van de toekomst van de twee locaties van Beth Shalom is met het management en Raad van Toezicht een strategisch beleidskader opgesteld. In twee sessies is gebrainstormd over de toekomst van Bet...
Leger des Heils Zuid West Nederland Leger des Heils Zuid West Nederland
Begeleiding van de strategische oriëntatie van het management ten behoeve van de toekomst van de locatie la Salette in Vogelwaarde (Zeeuws Vlaanderen). Hiertoe is een markt- en concurrentieanalyse gemaakt...
Leger des Heils Leger des Heils
BOAG verzorgt voor het Leger des Heils het projectmanagement voor de locatie Oudwijkerveldstraat. Het project bestaat uit de realisatie van 12 intramurale verpleeghuisplaatsen en 22 plaatsen laagdrempeli...
Rijnland Zorggroep Rijnland Zorggroep
Strategisch Vastgoed Plan Rijnland Zorggroep heeft onderbegeleiding van BOAG een Strategisch Vastgoed Plan opgesteld. Op basis van het BOAG stappenplan zijn de visie, de ontwikkelingen en de consequenties...
Humanitas DMH Humanitas DMH
Financiële Businesscase Humanitas participeert in de nieuwbouwontwikkeling Esperantoplein te Den Haag. Het project is op basis van de vigerende normbudgetten van het voormalige bouwcollege doorgerekend. ...
Beth Shalom Beth Shalom
Beth Shalom heeft onderbegeleiding van BOAG een Strategisch Vastgoed Plan opgesteld. Op basis van het BOAG stappenplan zijn de visie, de ontwikkelingen en de consequenties hiervan op het vastgoed in kaart ...
Rijnland Zorggroep Rijnland Zorggroep
Financiële Businesscase Op de locatie van verpleeghuis Oudshoorn van Rijnland Zorggroep wordt gefaseerd vervangende nieuwbouw gerealiseerd. BOAG heeft in opdracht van Rijnland Zorggroep de financiële ha...
Carinova Leiboom Groep Carinova Leiboom Groep
Financiële Businesscase Carinova Leiboomgroep is bezig met de herontwikkeling van de St-Jozeflocatie te Deventer. De ontwikkeling betreft de realisatie voor 14 kleinschalige woonvormen ten behoeve van c...
Humanitas DMH Humanitas DMH
Strategisch Vastgoed Plan In het kader van de wijzigende regelgeving omtrent de invoering van de Normatieve Huisvestingscomponent heeft BOAG Humanitas geadviseerd in het opstellen van haar Strategisch Vas...
Beth Shalom Beth Shalom
De nieuwe zorglocatie van Beth Shalom in Amstelveen wordt door Beth Shalom gehuurd. De huurovereenkomst is tot stand gekomen op basis van de afgegeven vergunning van het College Bouw Zorgvoorzieningen. BOA...
Carinova Leiboom Groep Carinova Leiboom Groep
Het opstellen van een Programma van Eisen voor de herontwikkeling van een verpleeghuis en de ontwikkeling van zorgwoningen en een kinderdagverblijf op de St. Jozeflocatie te Deventer....
Sanquin Bloedbank Sanquin Bloedbank
Het opstellen van een Programma van Eisen voor de uitbreiding van Sanquin Bloedbank ZWN te Rotterdam....
Lieven de Key Lieven de Key
Het opstellen van een Programma van Eisen voor wonen, zorg, welzijn en educatie te Hilversum met een basisschool (930 m2 BVO), een VMBO school (7.500 m2 BVO), kinderdagopvang, groepswoningen, een diensten...
Rondom Wonen Rondom Wonen
Het opstellen van een Programma van Eisen voor het plan Weidevogelhof in Pijnacker bestaande uit een woonzorgvoorziening, zorgwoningen en infrastructuur. ...
Rivas Zorggroep Rivas Zorggroep
Het opstellen van een Programma van Eisen voor: De nieuwbouw van Zorgcentrum en Zorghotel Stolpehove alsmede voor Zorgappartementen De Waalburcht en een parkeergarage te Papendrecht. De nieuwbouw van v...
Trivium Meulenbelt Groep Trivium Meulenbelt Groep
Het opstellen van een Programma van Eisen voor de nieuwbouw van een Woonzorgcomplex voor 90 bedden te Borne en voor de realisatie van een interim-voorziening, het uitvoeren van advieswerkzaamheden met be...
SHBU Zorgcentra SHBU Zorgcentra
Een haalbaarheidsstudie kleinschalige zorg en een haalbaarheidsstudie lichte zorg in het kader van de zorgexploitatie voor de vervangende nieuwbouw van Woonzorgcentrum Transwijk te Utrecht, plus een doorre...
Stichting Curamus Stichting Curamus
Het opstellen van een Programma van Eisen voor de ontwikkeling van zorgwoningen en de vervangende nieuwbouw van verpleeg- en verzorgingshuis De Blaauwe Hoeve te Hulst....
Erasmus MC Erasmus MC
Het opstellen van een faseringsplan voor de renovatie van het H-gebouw van het Erasmus MC te Rotterdam. ...
ASVZ Zuid West ASVZ Zuid West
Voor diverse projecten het uitvoeren van een Quick Scan gebouwinspectie. De werkzaamheden hebben betrekking op het selectief inspecteren op structurele gebreken en achterstallig onderhoud van de bouwkundi...
GGz Eindhoven / De Kempen GGz Eindhoven / De Kempen
Algemene doorlichting van de vastgoedportefeuille van GGz Eindhoven en De Kempen op de onderdelen: strategie, financiële sturing en beheer. ...
Zorggroep Rijnmond Zorggroep Rijnmond
Coördinerende werkzaamheden met betrekking tot de selectie van ontwerpende en uitvoerende partijen. Opstellen van kostenramingen en uitwerken tot een investeringsraming. Overleg met de gemeente betreffe...
Stichting Zorgcentra Rivierenland Stichting Zorgcentra Rivierenland
Het opstellen van een Programma van Eisen voor: De renovatie van Verpleeghuis Vrijthof te Tiel, inclusief de bouw van een productiekeuken. De uitbreiding van 32 plaatsen somatische zorg voor Woonzorgce...
De Haven te Bunschoten De Haven te Bunschoten
Programma van Eisen voor Zorgcentrum De Haven te Bunschoten. Locatieonderzoek en haalbaarheids-onderzoek voor de realisatie van appartementen voor ouderen op de locatie Op de Ree te Bunschoten. ...
Careyn te Schiedam Careyn te Schiedam
Het opstellen van een Programma van Eisen voor de renovatie en vervangende nieuwbouw van Zorgcentrum De Ark te Wateringen....
Pieter van Foreest Pieter van Foreest
Algemene doorlichting van de vastgoedportefeuille van Pieter van Foreest op de onderdelen: financiën, kwaliteit en projectrisico’s en het opstellen van een Programma van Eisen voor de vervangende nieu...
Stichting Zorg Compas Stichting Zorg Compas
Het opstellen van een Programma van Eisen voor de vervangende nieuwbouw op de bestaande locatie van Woonzorgcentrum Delfshaven te Rotterdam alsmede ten behoeve van de nieuw-bouw van Woonzorgcentrum De Ou...
Trivalent en Woningstichting De Maashoek Trivalent en Woningstichting De Maashoek
Het opstellen van een Programma van Eisen voor de nieuwbouw van Woonzorgcomplex De Hoge Weide te Strijen....
Stichting Humanitas Stichting Humanitas
Het opstellen van een Programma van Eisen voor verpleeghuis Hannie Dekhuijzen te Rotterdam. ...
Kavel vastgoed Kavel vastgoed
Onderzoek naar de benodigde capaciteit van de maatschappelijke voorzieningen voor het gezondheidscentrum en voor de kinderopvang ten behoeve van de nieuw te ontwikkelen wijk Westpolder Bolwerk te Lansin...
Opella en Woonstede te Ede Opella en Woonstede te Ede
Projectmanagement, directievoering en toezicht en financiële bewaking voor woonzorgcluster Baron van Wassenaerpark bestaande uit 5 gebouwen. Het eerste gebouw in aanbouw bestaat uit 68 sociale huurwonin...
Carinova Leiboom Groep Carinova Leiboom Groep
Integraal ontwerp- en projectmanagement, bouwkostenmanagement, Programma van Eisen, directievoering en toezicht voor de ontwikkeling van de nieuwbouw van een verpleeghuis op de St. Jozeflocatie te Devent...
Trivium Meulenbelt Groep Trivium Meulenbelt Groep
Trivium Meulenbelt Groep Hengelo. Integraal ontwerp- en projectmanagement, bouwkostenmanagement, Programma van Eisen, directievoering en toezicht voor de nieuwbouw van een woonzorgcomplex voor 90 bedden t...
Stichting Zorg Compas Stichting Zorg Compas
Integraal ontwerp- en projectmanagement, bouwkostenmanagement, Programma van Eisen, directievoering en toezicht voor de nieuwbouw van woonzorgcentrum De Oudelandse Hof (176 verpleeghuisplaatsen) te Berkel ...
Pieter van Foreest Pieter van Foreest
Programma van Eisen, projectmanagement en directievoering en toezicht voor de vervangende nieuwbouw van de PG afdeling van Verpleeghuis De Kreek. De nieuwbouw biedt huisvesting aan 66 plaatsen PG en alge...
Stichting Curamus Stichting Curamus
Integraal ontwerp- en projectmanagement, bouwkostenmanagement, Programma van Eisen, directievoering en toezicht van de ontwikkeling van 172 zorgwoningen in combinatie met de vervangende nieuwbouw van verpl...
Erasmus MC Erasmus MC
Facelift van het H-gebouw (beddenhuis) van het Erasmus MC te Rotterdam, waarvan 30% renovatie (totaal circa 20.000 m² BVO). Advies- en begeleidingswerkzaamheden voor de voorbereiding en realisatie van de ...
Oogziekenhuis Rotterdam Oogziekenhuis Rotterdam
Bouwplaatsmanagement voor de renovatie en herindeling van circa 12.000 m² BVO inclusief inbouwpakket van het Oogziekenhuis te Rotterdam....
De Meeuw Bouwsystemen De Meeuw Bouwsystemen
Locatieonderzoek, vastgoedadvies, Programma van Eisen en projectmanagement voor de tijdelijke vervangende huisvesting voor 202 verpleeghuisplaatsen, 30 plaatsen dagbehandeling en 100 plaatsen dagbesteding....
Stichting Zorgcentra Rivierenland Stichting Zorgcentra Rivierenland
Integraal ontwerp- en projectmanagement, bouwkostenmanagement, Programma van Eisen, directievoering en toezicht voor de renovatie van Verpleeghuis Vrijthof te Tiel voor 194 bedden PG en somatiek, dagopvang...
Stichting Zorgcentra Rivierenland Stichting Zorgcentra Rivierenland
Integraal ontwerp- en projectmanagement, bouwkostenmanagement, Programma van Eisen, directievoering en toezicht voor de uitbreiding van zorgcentrum Ravestein te Geldermalsen met 32 plaatsen somatische zorg...
De Haven te Bunschoten De Haven te Bunschoten
Integraal ontwerp- en projectmanagement, bouwkostenmanagement, Programma van Eisen, directievoering en toezicht voor de realisatie van een zorgcentrum met 85 wooneenheden. In het complex is een dienstenc...
Careyn te Schiedam Careyn te Schiedam
Integraal ontwerp- en projectmanagement, bouwkostenmanagement, Programma van Eisen, directievoering en toezicht voor de renovatie en vervangende nieuwbouw van Zorgcentrum De Ark te Wateringen bestaande uit...
Stichting Zorg Compas Stichting Zorg Compas
Integraal ontwerp- en projectmanagement, bouw-kostenmanagement, Programma van Eisen, directievoering en toezicht voor de vervangende nieuwbouw op de bestaande locatie van Woonzorg-centrum Delfshaven te Rot...
Trivium Meulenbelt Groep Trivium Meulenbelt Groep
Integraal ontwerp- en projectmanagement, bouwkostenmanagement, Programma van Eisen, directievoering en toezicht voor een interim-huisvesting. Het intermedium is de interim-huisvesting voor het tijdelijk hu...
Zorggroep Rijnmond Zorggroep Rijnmond
Europese aanbesteding, projectmanagement, financieel en juridisch advies voor Zorggroep Rijnmond te Rotterdam. In verpleeghuis Slingedael, kenniscentrum voor korsakov en psychogeriatrie, worden 14 groepswo...
Stichting RMPI Stichting RMPI
BOAG heeft de Europese aanbesteding begeleid in de rol van gedelegeerd opdrachtgever voor het kinder- en jeugdpsychiatrisch centrum RMPI Carnisselande te Barendrecht. ...
Trivalent en Woningstichting De Maashoek Trivalent en Woningstichting De Maashoek
Integraal ontwerp- en projectmanagement, bouwkostenmanagement, Programma van Eisen, directievoering en toezicht in opdracht van Trivalent en Woningstichting De Maashoek. In Strijen wordt op de locatie De H...
Stichting Zorgcentra Rivierenland Stichting Zorgcentra Rivierenland
Integraal ontwerp- en projectmanagement, bouwkostenmanagement, Programma van Eisen, directievoering en toezicht voor SZR. In Zorgcentrum Walstede te Tiel worden in de bestaande hoogbouw en in de aanvullen...
ASVZ Zuid West ASVZ Zuid West
Het uitvoeren van een Quick Scan gebouwinspectie van een appartementencomplex Kopspoor 57-139 te Capelle aan den IJssel ca. 14.000 m² (BVO). De werkzaamheden hebben betrekking op het selectief inspecteren...
ASVZ Zuid West ASVZ Zuid West
Het uitvoeren van een Quick Scan gebouwinspectie van 4 eengezinswoningen te Papendrecht, ca. 480 m² (BVO). De werkzaamheden hebben betrekking op het selectief inspecteren op structurele gebreken, uitgeste...
SHBU Zorgcentra SHBU Zorgcentra
Haalbaarheidsonderzoek, Programma van Eisen, zorgadvisering en projectbegeleiding voor de nieuwbouw van locatie Zuilen te Utrecht bestaande uit 110 intramurale verzorgingshuis- en verpleeghuisplaatsen (tot...
Zorgcentrum Stolpehove Zorgcentrum Stolpehove
Integraal ontwerp- en projectmanagement, bouwkostenmanagement, Programma van Eisen, directievoering en toezicht voor de nieuwbouw van zorgcentrum Stolpehove, zorghotel (6.400 m² ), woon- zorgappartemente...
Rivas Zorggroep Gorinchem Rivas Zorggroep Gorinchem
Integraal ontwerp- en projectmanagement, bouwkostenmanagement, Programma van Eisen, directievoering en toezicht voor de nieuwbouw van een verpleeghuis (circa 11.800 m² BVO), parkeergarage met 378 parkeerp...
Rondom Wonen Rondom Wonen
Integraal ontwerp- en projectmanagement, bouwkostenmanagement, Programma van Eisen, directievoering en toezicht voor de nieuwbouw van een woonzorgwijk te Pijnacker. Het plan omvat 200 huurwoningen met infr...
Lieven de Key Lieven de Key
Geïntegreerd project Lieven de Key voor wonen, zorg, welzijn en educatie te Hilversum met een basisschool (930 m² BVO), een VMBO school (7.500 m² BVO), kinderdagopvang, groepswoningen voor verpleeghuisg...
Sanquin Bloedbank Sanquin Bloedbank
Programma van Eisen en projectmanagement voor de uitbreiding van Sanquin Bloedbank ZWN te Rotterdam (circa 1.900 m² BVO), inclusief inbouwpakket. ...