Eerstelijnszorg

De eerste lijn neemt aan belang toe, zonder dat dit direct betekent dat er veel extra budget naar toe gaat. Wel is ruimte voor uitbreiding en versterking van infrastructuur.

Overheden en verzekeraars steunen een aanpak waarbij per wijk een gezondheidscentrum of (A)HOED wordt gerealiseerd. Deze aanpak moet leiden tot meer kwaliteit, door samenwerking in plaats van stand alone praktijken, en meer efficiency. Ook de komende periode zullen er nieuwe voorzieningen voor samenwerkende huisartsen ontworpen en gerealiseerd moeten worden. In toenemende mate vindt dit plaats in bestaand vastgoed, voornamelijk leegstaande kantoren. Een zogenaamde win-win situatie. Tegenover de positieve ontwikkelingen van de huisartsenzorg staat een minder florissante ontwikkeling van de eerstelijns GGZ zorg. Onduidelijkheid over declareerbare zorg en verschuiving van budgetten maken de toekomst voor deze categorie onzeker.

BOAG heeft kennis van de financiering van de eerste lijn. Wij kennen de Programma’s van Eisen van de LHV en andere beroepsgroepen en assisteren zorgaanbieders en beleggers bij het verbeteren en uitbreiden van eerstelijns huisartsen-voorzieningen in wijken. Met 25 jaar ervaring in het commercieel vastgoed herkennen we snel de kansrijkheid van transformatie van bestaand vastgoed.