Langdurige zorg

Aanbieders in de chronische zorg zien het aantal klanten afnemen en hun omzet dalen. Soms zo sterk dat dit de financierbaarheid van de organisatie in gevaar brengt. De ontwikkelingen gaan zo hard dat het lastig is om er als zorgaanbieder adequaat en strategisch op te reageren. De komende veranderingen in de rol van zorgkantoren, verzekeraars en gemeenten als gevolg van het scheiden van wonen en zorg, helpen daar niet bij. Vastgoed kan op zo’n moment een blok aan het been zijn of juist een zegen. Discussies met corporaties en beleggers spitsen zich toe op de simpele vraag of de huur van bestaand vastgoed verlaagd kan worden of opgezegd om de zorgaanbieder uit de problemen te helpen. Grotere aanbieders zullen binnen hun vastgoedportefeuille eventuele problemen in de financierbaarheid op moeten lossen.

In tegenstelling tot voorheen ligt de focus bij vastgoedinvesteringen in de langdurige zorg niet primair op nieuwbouw van zorgvastgoed. Daarmee is niet gezegd dat de veranderende zorgvraag de vraag naar beter passende en goedkopere huisvesting verminderd heeft. Integendeel, maar deels ligt dit meer in de focus van beleggers (senioren-woningen met services) en deels neemt de aandacht voor aanpassing van bestaand vastgoed toe. Maar hoe om te gaan met slecht functionerende en renderende serviceflats. Wat zijn de do’s and dont’s bij het vermarkten van zorgwoningen?

BOAG ondersteunt zorgaanbieders, corporaties en beleggers bij het vertalen van alle veranderingen naar een houdbare vastgoedportefeuille en adequate huisvesting voor de cliënten van de zorg. Door het analyseren van de toekomstige inkomsten, kasstromen uit reguliere exploitatie, kasstromen uit vastgoed, komen wij met adviezen voor adequate en betaalbare huisvesting. Bij overschot aan vastgoed dragen wij bij met oplossingen voor het overtallig vastgoed door analyse van waarde en begeleiding bij eventuele verkoop of herontwikkeling. Wij concentreren ons niet uitsluitend op de vastgoedexploitatie, maar richten ons op een vitale en financieel daadkrachtige zorgsector.

BOAG heeft een speciale quick-scan ontwikkeld om te beoordelen of uw bestaande huisvesting aangepast kan worden aan de nieuwe wensen. Niet alleen functioneel, maar vooral ook in termen van toekomstige zorginkomsten en vastgoedexploitatie. Onze projectaanpak is daadkrachtig met oog voor slimme en innovatieve oplossingen van risicobeheersing en -beperking voor de opdrachtgever. Uniek is onze kostenbesparende projectaanpak van overzichtelijke verbouwingen.