Zorg

De zorgsector is als altijd sterk in beweging. Waar in het verleden groei van de zorgvraag immer leidde tot vergroting van het aanbod, heeft de overheid daar nu een stokje voor gestoken. In het kader van houdbaarheid van de zorguitgaven wordt er nu een krachtige poging gedaan om de ongebreidelde groei aan zorguitgaven te stoppen. De zorg moet betaalbaar blijven ook in de toekomst. Hiertoe wordt ingegrepen in het wettelijk kader van zorgtoedeling en financiering en wordt het budget van de zorg sterk gekort. Dit heeft weer grote gevolgen voor de aanbieders van langdurige zorg en ziekenhuiszorg.  BOAG heeft gedegen kennis van de sectorale ontwikkelingen en draagt bij aan oplossingen op het niveau van de aanbieder en zijn vastgoedportefeuille. Wij zijn actief in langdurige zorg, ziekenhuiszorg en eerstelijnszorg.

Lees meer