Sander Halkes 4de RICS-lid BOAG

Geplaatst op: vrijdag 2 juni 2017 14:09

Sander Halkes lid van Royal Institution of chartered surveyors (RICS)


 

Sander Halkes is geslaagd voor zijn Final Assessment en mag per 1 mei jl. de titel MRICS, oftewel Member of the Royal Institution of Chartered (Facility Management) Surveyors voeren. Er zijn op dit moment maar 5 professionele leden met het pathway Facility management. Hiermee neemt niet alleen Sander zijn onderscheidend vermogen toe, maar ook dat van BOAG.Met Sander Halkes (unitmanager Facilitair en Onderhoudsadvies) meegerekend telt BOAG op dit moment vier RICS leden: unitmanager Bouwkosten, Rob van der Heiden RKN en directieleden Andre Leeuwis en Ton Heijmans. Met vier RICS leden in huis kan BOAG Advies en Management garanderen dat zij de strikte gedragscode van de RICS hanteert en de hoogste professionele en ethische normen nastreeft.


(v.l.n.r.) Sander Halkes, Rob van der heiden, Andre Leeuwis en Ton Heijmans


BOAG ook RICS Registered Firm

Wij zijn er trots op te mogen behoren tot de RICS Regulated Firms in Nederland. Deze RICS accreditatie staat niet alleen voor kwaliteit, maar vooral ook voor integriteit en transparantie. Daarnaast staat de RICS accreditatie garant voor een continue evaluatie en verbetering van onze dienstverlening en de professionele ontwikkeling van onze mensen.

 

RICS: merkteken voor deskundigheid op vastgoedgebied 

Het RICS is een internationale organisatie die professionals vertegenwoordigt die werkzaam zijn op het gebied van vastgoed, grond en bouw over de hele wereld. Het RICS is inmiddels het merkteken geworden van deskundigheid op vastgoedgebied overal ter wereld door normen vast te stellen en de beroepsgroep te reguleren op basis van strikte ethische gedragsregels. Voorts is het RICS de toonaangevende bron voor vastgoedgerelateerde kennis en verstrekt zij onafhankelijk en onpartijdig advies aan leden, overheden en internationale organisaties. Wereldwijd zijn er meer dan 125.000 leden die voorafgaand aan hun lidmaatschap een (opleidings)traject moeten volgen. Voor  meer informatie kunt u de RICS  website, Nederlandse markt bezoeken: http://www.rics.org/nl/about-rics/where-we-are/europe/rics-nederland/

 

go Back Vorige pagina.