Officiële opening trappen Amsterdam CS

Geplaatst op: vrijdag 12 mei 2017 12:40

‘’Met hart en ziel gewerkt aan deze prachtige monumentale renovatie’’

Tekst Claire Wupkes, communicatiemedewerker bij BOAG
 
Donderdag 11 mei 2017 – Aankomend in de monumentale hal van station Amsterdam Centraal worden we verrassend getrakteerd op de warme klanken van Billy Joel’s ‘Pianoman’. Uitgevoerd door de NS Harmonie vanaf het westelijke balkon. De muziek wijst ons, Ton Heijmans (directie BOAG) en mij direct de weg naar de Wachtkamer derde klasse. Hier zou het feestelijk dagprogramma van NS Stations van start gaan. Collega’s Rik ter Haar en Jeroen van Egmond die namens de NS de directievoering deden, wachtten ons bovenop bij één van de twee gloednieuwe trappen.
 
Irma Winkenius, manager Station Amsterdam Centraal NS Stations deed bij aankomst de aftrap. Zij vroeg aan de aanwezigen om de ogen te sluiten en terug te reizen in de tijd naar ongeveer een jaar geleden. De ruimtes bestonden toen der tijd uit gebutste muren, dubbele verdiepingen en vooral, een donker station waarbij de horeca via de Cuypershal niet bereikbaar was. Maandenlang is er verbouwd en aan de restauratie van een deel van Amsterdam Centraal gewerkt met als doel: het herstellen van de grandeur van het station. 
 
VIDEO: sfeerimpressie donderdag 11 mei, Amsterdam Centraal
 
Irma Winkenius vertelt met passie over de werkzaamheden die zijn verricht.

Met hart en ziel is er aan dit project gewerkt. Letterlijk dag en nacht - om overlast te beperken. Op iedere centimeter is er met veel toewijding, vakmanschap én liefde gewerkt aan dit gebouw. Ik heb het in ieders ogen gezien en daar wil ik jullie allen enorm voor bedanken,’’ aldus Irma Winkenius.

Subsidie
Om dit grote project te kunnen realiseren hebben NS Stations, de architect en de aannemer subsidie ontvangen van de provincie Noord-Holland. Gedeputeerde van Cultuur: Jack van der Hoek, Provincie Noord-Holland, was als vertegenwoordiger aanwezig en liet via zijn speech weten, gezien het feit dat het pand de status van Rijksmonument in 1974 kreeg - het dan ook volkomen terecht is dat de kwaliteiten van het gebouw worden gekoesterd en waar mogelijk in ere worden hersteld. 
 
Jack van der Hoek legt uit dat als er in de toekomst wederom aanpassingen worden aangebracht deze altijd omkeerbaar moeten zijn, zodat de cultuurhistorische waarden van het pand veilig zijn gesteld. 
 
De heer van der Hoek vervolgt:
Het station dat in 1889 werd geopend is in ruim een eeuw herhaaldelijk aangepast aan de eisen van de tijd en de wensen die op dat moment golden. In onze ogen is op sommige plaatsen door die aanpassingen de cultuurhistorische waarden van het station verminderd of zelfs verloren gegaan. Maar toen in 2014 bleek dat het station weer om aanpassingen vroeg en we de diverse kwaliteiten van het ontwerp van architect Cuypers zeker wilden stellen, is er een analyse van de architect opgesteld. Deze analyse gold als basis voor het realiseren van Het Programma van Eisen en de noodzakelijke ontwerpen in het kader van de verbeteringen van het station complex.’’ 

Bron: NS stations

Officiële opening 
Na de speech werden we verzocht om naar de Cuyperhal te wandelen, waar één van de gloednieuwe trappen met openingslint was afgezet. Irma Winkenius en Jack van der Hoek scheurde gezamenlijk symbolisch het lint door en daarmee was de restauratie officieel gereed en open voor het publiek. Via de trap omhoog kwamen we terecht in de oostelijke gang grenzend aan het eerste perron. ‘’Het is verrassend hoeveel cultuurhistorische kwaliteiten tevoorschijn kwamen na de verwijderingen van de latere aanpassingen,’’ fluisterde collega Rik ter Haar in mijn oor. ‘’Toen wij hieraan begonnen en de werkzaamheden namens de NS in gingen plannen, wist nog niemand wat we tegen zouden komen. Toen bleek wat voor schatten er achter de later aangebrachte aanpassingen verstopt zaten, zijn Jeroen en ik direct gaan lobbyen bij de NS om meer te doen dan dat oorspronkelijk was afgesproken. Irma stond hier gelijk voor open. Mede daardoor heeft dit project een andere wending gekregen. Daarnaast was dit project niet gelukt zonder de hulp van alle vakspecialisten. Denk aan Johan Venema en zijn team van Venema Restauratie, aannemer Kondor Wessels Amsterdam (KWA), Claudia Junge en haar collega’s van stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL) en Van Wijk Houtindustrie.’’
 
Feiten & cijfers (Bron NS)
Maandenlang is aan de restauratie van een deel van Amsterdam Centraal gewerkt. Muren werden gestuukt, metselwerk gerestaureerd, bogen hersteld, details geschilderd en schatten (her)ontdekt.
10 maanden duurde deze restauratie.
10 procent van de werkzaamheden werd ’s nachts gedaan.
12.000 manuren is gewerkt aan metsel-, stuuk- en voegwerk.
Het zandsteen komt uit dezelfde groeve in Bad Bentheim als het oorspronkelijke gebruikt door Cuypers.
Voor het bakken van de profielstenen is gezocht naar de exacte samenstelling van de klei die Cuypers in 1880 gebruikte.
Meer dan 40 ton kalkmortel is gebruikt voor het metselen van de bakstenen, het stukadoren en voegen van muren.
44 kleuren zijn gebruikt om decoraties te reconstrueren.
18 sjablonen zijn gebruikt voor decoraties.
Per arcadeboog (3 in totaal) werd 8 dagen gewerkt aan de okerkleurige bladdecoraties.
Op diverse plekken op de gevel zijn nog vervuilingen van de oude kolen gestookte stoomtreinen te zien.

 
Het bijgebouw naast de NS Amsterdam Centraal, ook wel ‘’het kasteel’’ genoemd, is de uitvalbasis van directievoerder Rik ter Haar en Jeroen van Egmond. Vanuit hier managen zij dagelijks de werkprocessen namens NS Stations.
 

go Back Vorige pagina.