> Procesmanagement > Markt- & beleidsanalyse > Ontwikkelingsstrategie
> Risicoanalyse > Contractvorming (1) > Grond/opstalexploitatie
> Conceptontwikkeling > Haalbaarheidsonderzoek > Contractvorming (2)
> Stedenbouwkundig plan > Planologische procedure > Samenwerkingsvormen
> Advies parkmanagement

Gebiedsontwikkeling

Om de bestemming van vrijwel elke vierkante meter  grond wordt in ons land gestreden. Samen met haar opdrachtgevers inventariseert en analyseert BOAG de verschillende belangen. Wij helpen u bij het ordenen en managen, zodat er een maatschappelijk gedragen toekomstbeeld ontstaat.

Stad en platteland hebben in de loop der jaren hun huidige inrichting gekregen, bestaande uit gebouwen, infrastructuur en terreinen met uiteenlopende functies. Een omgeving die de gelegenheid biedt om te wonen, te werken en te ontspannen. Bij de inrichting van onze leefomgeving is gezocht naar een balans tussen de belangen van mensen, planten, dieren en het milieu (bodem, water, lucht). Deze eisen en wensen zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Omdat gebouwen, infrastructuur en terreinen na verloop van tijd ‘uitgewoond’ raken door een steeds intensiever of juist beperkter gebruik.

Met elkaar zijn we ons steeds bewuster geworden dat de ruimte van ons allemaal is. Het sparen van ‘open gebieden’ en verdere verdichting door functiestapeling zijn hiervan het gevolg. Voorstellen om veranderingen aan te brengen, kunnen steevast rekenen op wisselende reacties uit de samenleving. Uiteindelijk is het zaak de maatschappelijke kosten en baten in evenwicht te brengen met de kosten en baten van de initiatiefnemer voor gebiedsontwikkeling. De dienstverlening van BOAG is erop gericht ruimte te maken op de vierkante meter.