> Procesmanagement > Projectmanagement > Directievoering/toezicht
> Kostenmanagement > Projectorganisatieadvies > Risicomanagement/analyse
> Inrichtingsmanagement > Samenwerkingsvormen > Selectie & gunning

Projectmanagement

Nieuwbouw, renovatie of onderhoud vraagt om een gestructureerde aanpak. BOAG stuurt het ontwerp-, aanbestedings-, uitvoerings-, inrichtings- en inhuizingsproces integraal aan waardoor wij in staat zijn om naast de kwaliteit, planning, organisatie en risico’s ook het budget goed te bewaken.

Als vertegenwoordiger van de opdrachtgever werken wij resultaatgericht met voldoende oog voor het verschil in mening en belang. BOAG begeleidt de ontwikkeling of herstructurering van vastgoed. Het ruimtelijk beleid in Nederland is gericht op intensivering van het ruimtegebruik. Hierdoor is een gebiedsgerichte benadering steeds vaker gewenst.

Verschillende functies en partijen met eigen doelstellingen, financiële middelen en planningen worden gekoppeld. Het doel is het bereiken van integrale oplossingen voor wonen, werken, educatie, zorg en leisure.