> Locatieonderzoek > Werkplekadvies > Programma van Eisen
> Inrichtingsadvies > Facilitair advies > Exploitatiekostenadvies
> Huur/gebruikbegeleiding

Huisvestingsadvies

Het succes van een organisatie hangt in belangrijke mate af van de directe werkomgeving en het welzijn van haar personeel. Veranderingen in de markt en nieuwe ideeën over werkplekbezetting leiden regelmatig tot vernieuwende vormen van huisvesting.

Als er sprake is van groei, bij de introductie van een nieuw product, bij bezuinigingen of het naderende einde van een huurcontract. Huisvesting kan er ook juist voor zorgen dat bepaalde doelstellingen worden bereikt, zoals het creëren van een ander imago of een andere manier van werken. Als adviseur waken we erover dat de keuze van vandaag niet het probleem van morgen wordt.