Innovaties beter voor zorgsector dan fusies

26-01-2015

De veranderingen in de zorgsector hebben grote gevolgen voor het financiële draagvlak van zorgaanbieders. De budgetten in vrijwel alle sectoren zijn door de overheid neerwaarts bijgesteld. Daarenboven leggen de zorgverzekeraars nog een extra korting op. Vooruitlopend op volgende bezuinigingen naar verluidt. Al deze bezuinigingen hebben een nobel doel het ook in de toekomst betaalbaar houden van de zorg. Het verminderde financiële draagvlak van individuele zorgaanbieders leidt tot de noodzaak om groter te worden. Het aantal fusies, overnames en andere vormen van concentratie neemt in rap tempo toe. Het is wellicht vanuit het perspectief van de kleinere minder draagkrachtige aanbieders logisch dat ze steun zoeken bij grotere branchegenoten. De grotere partijen zien het toevoegen van in beginsel gezonde kleine broertjes als welkom en vergroting van hun marktaandeel.
De vraag is echter of deze verwachte schaalvergroting leidt tot minder kosten en verbetering van de kwaliteit van zorg. Tijdelijk zou een financiële impuls van de grote aanbieders naar de nieuwe familieleden kunnen leiden tot stappen in kwaliteit. In zijn algemeenheid leidt grootschaligheid niet tot minder kosten, veelal zorgt juist de toename van overhead voor extra kosten. Veel belangrijker is dat innovaties meesttijds komen van nieuwe en/of kleine aanbieders. Kleine organisaties kunnen in een uitdagende sector als de zorg alleen overleven als ze constant innoveren. We zien nu nieuwe partijen de sector in komen met innovatieve concepten die tegelijkertijd veelal goedkoper zijn. Minder overhead meer aandacht voor de zorgverlener en zorgklant. Grootschaligheid is gericht op marktdominantie en veel minder op vernieuwing van de levering van zorg. Het grootste effect van meer grootschaligheid zal dus zijn minder innovatie.
Wil de overheid vaart maken met kwaliteitsverbetering én vermindering van uitgaven dan zou het beleid gericht moeten zijn op het versterken van de financiële draagkracht van zorgaanbieders die een sterk innovatief karakter hebben. Innovatie is de enige juiste weg.


reactie plaatsen
E-mailadres
Naam
Reactie

Er zijn nog geen reacties.