Het belang van een bijna verloren vak

24-09-2014

Bouw als proces

Niet zo lang geleden hadden we binnen BOAG de discussie over veranderingen in de markt en de toekomst van projectmanagement. Vanaf de start van BOAG, destijds nog bouwadviesgroep geheten, hebben wij een sterke bouwtechnische focus en kennis. De bouwmarkt was aan het veranderen, zowel aan de kant van de aannemers als de afnemers, dat voor veel opdrachtgevers de bijdrage van bouwkundige kennis voor projectmanagers tanende was en procesoptimalisatie en communicatiewetenschappen het credo werd. Het kunnen communiceren op het gewenste niveau leek belangrijker dan het weten hoe een gebouw, een bouwwerk in elkaar zit en te sturen op voorkomen van fouten en falen. Toch hadden we steeds het gevoel dat bouwmanagement toch niet voor niets zo heet, dat bouwen technisch is en dat procesengineering niet de basis zou kunnen worden. Moesten we ons veranderen en meegaan met de markt of vasthouden aan kernwaarden.


Kennis van bouw weer nodig

De werkelijkheid van vandaag is dat bouwkundige kennis net zo onmisbaar is als toen BOAG werd opgericht in 1988. In een bouwmarkt waar renovatie en transformatie een steeds belangrijkere plaats innemen, is bouwtechnische kennis onmisbaar. Het feit dat onze projectmanagers en adviseurs verstand hebben van gebouwen, hoe deze bouwkundig in elkaar zitten, maakt dat we vanaf de start mee kunnen denken over de wijzigingen die in het gebouw moeten worden aangebracht om het een andere functie te geven of op te waarderen. Als bouwkostenmanager kun je zonder gedegen bouwkundige kennis misschien wel sec uitrekenen wat een renovatie kost, maar beoordelen hoe het slimmer, makkelijker, sneller en vooral ook goedkoper kan is er dan niet bij. Het toetsen van een plan op uitvoerbaarheid en het controleren van bouwtekeningen en de gang van zaken op de bouw, zijn onlosmakelijk verbonden met bouwkundige kennis. Ook bij nieuwe producten en diensten, zoals het doen van een (bouw)technisch onderzoek naar de staat van gebouwen die een belegger wil kopen, blijkt bouwkundige kennis cruciaal. Hoe moeten we de meerjarige onderhoudskosten inschatten zonder kennis van de bouwkwaliteit van het bestaande gebouw.


BOAG; bouwkundige kennis plus

Natuurlijk is er vandaag de dag meer voor nodig om succesvol te zijn in het managen van bouwprojecten. Zo is er meer nadruk komen te liggen op communicatie en rapporteren, gelukkig zijn er steeds meer slimme ICT oplossingen die daarbij ondersteunend kunnen zijn. Projectmanager is een mooi en onmisbaar vak in onze wereld van ontwikkeling, bouw en gebruik van gebouwen. Het besef dat deze projectmanager naast communicatieve en procesmatige vaardigheden diepgewortelde kennis van gebouwen en bouwprocessen moet hebben is weer helemaal terug. Zo zie je maar, niet alles is aan verandering onderhevig.

 

reactie plaatsen
E-mailadres
Naam
Reactie

Er zijn nog geen reacties.