Kennis & Kwaliteit

BOAG wil niet alleen haar betrokkenheid en professionaliteit tonen richting haar opdrachtgevers maar ook richting haar medewerkers. Voortdurend investeren wij in de kwaliteit en ontwikkeling van ons menselijk kapitaal met gerichte opleidingen, goede arbeidsvoorwaarden en voldoende ruimte voor onderlinge kennisdeling.
 

Kernwaarden
De kracht van het bureau is gelegen in het feit, dat de projectmanagers en adviseurs afkomstig zijn uit verschillende vakgebieden, van waaruit zij hun specifieke managementkwaliteiten hebben ontwikkeld.

Door tevens marktkennis te bundelen in specialistische units wordt een inspirerende omgeving gecreëerd, waarbinnen collega’s elkaar stimuleren en aanvullen. Expertise wordt gedeeld, marktontwikkelingen worden gevolgd en door middel van gerichte opleidingen, gecombineerd met de dagelijkse praktijk, worden jonge ambitieuze medewerkers opgeleid tot deskundige managers.
 
       Het kwaliteitsmanagementsysteem van BOAG is gebaseerd op de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm, waarvoor BOAG is gecertificeerd. Het systeem is van toepassing op de activiteiten, producten en diensten op het gebied van advies en management in huisvesting en ruimtelijke ordening.
Het milieumanagementsysteem van BOAG is gebaseerd op
de NEN-EN-ISO 14001:2004 nl waarvoor BOAG is gecertificeerd. ISO 14001 is van toepassing op de milieuaspecten die zij kan beheersen en aspecten die zij kan beïnvloeden.

Lidmaatschappen:

• RICS - Royal Institute for Chartered Surveyors
• NLingenieurs - Organisatie van Nederlandse Raadgevende Ingenieursbureaus
• NVBK - Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen
• RKN - Register Kostenmanager Nederland
• NEVI  - Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement
• COMOG - Consultants Onderhoudsmanagement Onroerend Goed
• FMN  - Facility Management Nederland
• NLPB  - Stichting Nederlands Platform Bouwprojectmanagement
• DGBC  - Dutch Green Building Council
• NEN 2580 - Vereniging M2
• SERTUM - Regsiter Instituut Onderhoudsdeskundige Vastgoed (RGD BOEI)
• HERMON - HERontwikkeling van MONumentaal erfgoed